dim q as string
a = DateSerial(Year(Date), 1, 1)
b = DateSerial(Year(Date), 1, 31)
 
  q = "日期 >= a And 日期 <= b"
  adodc1.recordset.filter=q
請問我要如何把a及b改為2002/1/1 及2002/1/31
而去filter 日期>=2002/1/1 and 2002/1/31
??????????
thanks
創作者介紹
創作者 vbqa 的頭像
vbqa

小吳 VBQA 程式設計討論

vbqa 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


留言列表 (2)

發表留言
 • 龍牙
 • 試一試
  q = "日期 >= " & format(a,"yyyy/m/d") & " And 日期 <= " & format(b,"yyyy/m/d")
  :)
 • 家魯魯
 • 嗚!感動的流眼淚了
  終於解決了
  謝謝你
  龍牙